Pelanggan Yang Dihormati,

Ingin kami memaklumkan yang pihak TMNet menghadapi kesulitan pada talian internet pada hari ini bermula pada pukul 10:30am sehingga 4:30pm, ini adalah di sebabkan masalah talian uplink sehingga menyebabkan 2 buah data centre milik TMNet yang terletak di Cyberjaya menghadapi kesulitan untuk di akses, kesulitan tersebut telah dapat diatasi dan bagi pihak TMNet Data Centre (VADS) kami ingin memohon ribuan maaf diatas kesulitan yang berlaku.


Terima kasih

Rabu, Disember 2, 2015

« Kembali